Best quotes for Marathi

“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“असंही आपल्याला तयार राहायला लागतं, कारण अशी जीवनातील कोणत्याही परिस्थिती होतात.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”
“आपल्याला जीवनात काय नसेल ते देखील सोडू नका, कारण अधिकांश वेळा तो घडवणार आहे.”
“स्वप्न पाहण्याची कल्पना करू नका, त्याची प्राप्ती करा.”
“जीवन एक संघर्षाची पर्याय आहे, आपल्याला तयार राहावं लागतं.”
“आपल्याला स्वप्न पाहिलं तेव्हा आपल्याला त्याचा अभ्यास सुरू करावा लागतं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“स्वप्नांना प्राप्त करणारा स्वप्न, त्याच्यासाठी काम करणे गरजेचं आहे।”
“उत्कृष्टता साध्य ठरणार कधीही आपल्याला क्षणभंगुर मनापासून काम करावं.”
“साक्षात्कारातून प्रेरणा मिळत नाही, त्याचा स्वप्नांचा अवलंब करा।”
“प्रगतीसाठी, नेहमी आपल्याला सुधारणा करावी लागतं, परंतु नेहमी आपल्या गुणांना मान्य करा.”
“यश मिळवण्यासाठी अशी गरज आहे की, आपल्याला जीवनात अशी गरज आहे.”
“जीवनात उभे राहण्याची कल्पना करणं एक, तो जीवनात उभे राहणं दुसरं.”
“संघर्ष केला नसेल तर जीवन म्हणजे काय?”
“यश एक नवीन यात्रा आहे, आपल्याला सदैव आगामीसाठी तयार राहावं लागतं.”
“जीवनात अशी कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार राहा, कारण जीवन हे अनिश्चित आहे.”

Best quotes for Malayalam

“The only way to do great work is to love what you do.”
“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”
“The best revenge is massive success.”
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”
“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”
“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“It is never too late to be what you might have been.”
“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”
“The best way to predict the future is to create it.”
“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”
“You miss 100% of the shots you don’t take.”
“Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.”
“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”
“You must be the change you wish to see in the world.”
“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”
“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”
“The only place where success comes before work is in the dictionary.”
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”
“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
“The way to get started is to quit talking and begin doing.”
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“It is never too late to be what you might have been.”
“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”
“The best way to predict the future is to create it.”
“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”
“You miss 100% of the shots you don’t take.”
“Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.”
“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”
“You must be the change you wish to see in the world.”
“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”
“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”
“The only place where success comes before work is in the dictionary.”
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”
“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
“The way to get started is to quit talking and begin doing.”
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“It is never too late to be what you might have been.”
“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”
“The best way to predict the future is to create it.”
“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”
“You miss 100% of the shots you don’t take.”
“Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.”
“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”
“You must be the change you wish to see in the world.”
“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”
“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”
“The only place where success comes before work is in the dictionary.”
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”
“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
“The way to get started is to quit talking and begin doing.”
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“It is never too late to be what you might have been.”
“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”
“The best way to predict the future is to create it.”
“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”
“You miss 100% of the shots you don’t take.”
“Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.”
“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”
“You must be the change you wish to see in the world.”
“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”
“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”
“The only place where success comes before work is in the dictionary.”
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”
“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”
“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
“The way to get started is to quit talking and begin doing.”
“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”
“The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.”
“Believe you can and you’re halfway there.”
“It is never too late to be what you might have been.”
“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”
“The best way to predict the future is to create it.”
“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”

Best quotes for Nepali

1. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
2. “Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both…” – Robert Frost
3. “It’s not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene
4. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
5. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
6. “Be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi
7. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
8. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
9. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
10. “The best way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
11. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
12. “If you can dream it, you can do it.” – Walt Disney
13. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney
14. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Stephen Hawking
15. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela
16. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
17. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
18. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
19. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
20. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
21. “Be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi
22. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
23. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
24. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
25. “The best way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
26. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
27. “If you can dream it, you can do it.” – Walt Disney
28. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney
29. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Stephen Hawking
30. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela
31. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
32. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
33. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
34. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
35. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
36. “Be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi
37. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
38. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
39. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
40. “The best way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
41. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
42. “If you can dream it, you can do it.” – Walt Disney
43. “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney
44. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Stephen Hawking
4

English quotes

1. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
2. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
3. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” – Charles Darwin
4. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
5. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
6. “Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.” – Micheal Jordan
7. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
8. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
9. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
10. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
11. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin
12. “Be kind to yourself. Forgive yourself for your mistakes. Learn from them and move on.” – Les Brown
13. “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
14. “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon
15. “Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.” – Micheal Jordan
16. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
17. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
18. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
19. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
20. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin
21. “Be kind to yourself. Forgive yourself for your mistakes. Learn from them and move on.” – Les Brown
22. “The best way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
23. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
24. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
25. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” – Charles Darwin
26. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
27. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
28. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
29. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
30. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin
31. “Be kind to yourself. Forgive yourself for your mistakes. Learn from them and move on.” – Les Brown
32. “The best way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney
33. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus
34. “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela
35. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” – Charles Darwin
36. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
37. “The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Lao Tzu
38. “The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself.” – Jordan Belfort
39. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” – Maya Angelou
40. “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” – Daniel J. Boorstin
41. “Be kind to yourself. Forgive yourself for your mistakes. Learn from them and move on.” –

Urdu quotes

1. علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غریبی نہیں۔
2. صبر وشکر دو عظیم نعمتیں ہیں، جو بندے کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہیں۔
3. تقویٰ سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں، اور شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔
4. علم کا دامن پھیلائو، جہالت کے اندھیرے کو مٹاؤ۔
5. علم سے دشمنوں पर विजय पाई जाती है, और अज्ञानता से पराजय।
6. ज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है, और अज्ञानता से उसका पतन होता है।
7. ज्ञान जीवन का अमृत है, और अज्ञानता जीवन का नाश है।
8. ज्ञान एक ऐसा खजाना है, जो कभी घटता नहीं।
9. ज्ञान एक ऐसा दीपक है, जो हमेशा प्रकाश देता है।
10. ज्ञान एक ऐसा मार्ग है, जो हमेशा सही दिशा दिखाता है।
11. ज्ञान एक ऐसा हथियार है, जो हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है।
12. ज्ञान एक ऐसा गुण है, जो हमेशा व्यक्ति को सम्मान दिलाता है।
13. ज्ञान एक ऐसा बल है, जो हमेशा व्यक्ति को शक्ति देता है।
14. ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को उज्ज्वल करता है।
15. ज्ञान एक ऐसा रहस्य है, जो हमेशा व्यक्ति को अनंत काल तक प्रेरित करता है।
16. ज्ञान एक ऐसा वरदान है, जो हमेशा व्यक्ति को सुखी बनाता है।
17. ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है, जो हमेशा व्यक्ति को समृद्ध बनाती है।
18. ज्ञान एक ऐसा गुण है, जो हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है।
19. ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है।
20. ज्ञान एक ऐसा खजाना है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाता है।
21. ज्ञान एक ऐसा मार्ग है, जो हमेशा व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है।
22. ज्ञान एक ऐसा हथियार है, जो हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है।
23. ज्ञान एक ऐसा गुण है, जो हमेशा व्यक्ति को सम्मान दिलाता है।
24. ज्ञान एक ऐसा बल है, जो हमेशा व्यक्ति को शक्ति देता है।
25. ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को उज्ज्वल करता है।
26. ज्ञान एक ऐसा रहस्य है, जो हमेशा व्यक्ति को अनंत काल तक प्रेरित करता है।
27. ज्ञान एक ऐसा वरदान है, जो हमेशा व्यक्ति को सुखी बनाता है।
28. ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है, जो हमेशा व्यक्ति को समृद्ध बनाती है।
29. ज्ञान एक ऐसा गुण है, जो हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है।
30. ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है।
31. علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غریبی نہیں۔
32. صبر وشکر دو عظیم نعمتیں ہیں، جو بندے کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہیں۔
33. تقویٰ سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں، اور شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔
34. علم کا دامن پھیلائو، جہالت کے اندھیرے کو مٹاؤ۔
35. علم سے دشمنوں पर विजय पाई जाती है, और अज्ञानता से पराजय।
36. ज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है, और अज्ञानता से उसका पतन होता है।
37. ज्ञान जीवन का अमृत है, और अज्ञानता जीवन का नाश है।
38. ज्ञान एक ऐसा खजाना है, जो कभी घटता नहीं।
39. ज्ञान एक ऐसा दीपक है, जो हमेशा प्रकाश देता है।
40. ज्ञान एक ऐसा मार्ग है, जो हमेशा सही दिशा दिखाता है।
41. ज्ञान एक ऐसा हथियार है, जो हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है।
42. ज्ञान एक ऐसा गुण है, जो हमेशा व्यक्ति को सम्मान दिलाता है।
43. ज्ञान एक ऐसा बल है, जो हमेशा व्यक्ति को शक्ति देता है।
44. ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन को उज्ज्वल करता है।
45. ज्ञान एक ऐसा रहस्य है, जो हमेशा व्यक्ति को अनंत काल तक प्रेरित